Transportní jednotka Eurofrigo C 2500

Eurogrigo C 2500

Mrazicí – vytápecí systém v novém moderním provedení. Odparovac, zasazený v izotermické komore, umožnuje fungování i pri velké užitecné záteži. Pri jízde je funkce tohoto systému zajištována kompreso-rem poháneným motorem vozidla, nebo pomocí vnejšího zdroje napájení (na vyžádání). Systém je ideální pro rozvozová vozidla, nebot má malý objem, ale vysokou mrazicí úcinnost díky desetiválcovému kompresoru a chladivu R404a/R507a. Aby bylo možné co nejvíce vyjít vstríc vašim požadavkum, máte na výber z nekolika variant. Systém lze dodat jako jednotku fungující pouze pri jízde, nebo jednotku fungující jak pri jízde, tak i pri stání (vnejší zdroj napájení), stejne jako v duální MT verzi. Funkce spuštení a vypnutí rozmrazování (automatické), které lze ovládat rucne ci automaticky, mohou být rízeny ovládáním MICROSTAT, nejmenší podobnou jednotkou ve své oblasti, kterou lze instalovat do kabiny ridice. Servis i náhradní díly jsou dostupné ve více než 60 zemích sveta v síti EUROFRIGO.

Nový rozmrazovací systém umožnuje odparovací rozmražení ve velmi krátkém case, címž minimalizuje rozmrazovací prostoje. Stejná koncepce byla použita i u vytápení, kdy je možné dosáhnout požadovaných teplot i pri nízkých venkovních teplotách. Výparník nabízí maximální výkon pri mražení a vetrání a umožnuje uskladnení výrobku v co nejvetším užitném prostoru. Mikroprocesorem rízené ovládání MICROSTAT, nejmenší a nejsnadneji obsluhovatelná jednotka ve své oblasti, umožnuje úplnou kontrolu a rízení teploty prepravovaného zboží, stejne jako funkci všech zarízení celé jednotky. Potrubí opatrené uvnitr vrstvou NylonŽ a tesnení pomocí O-kroužku zajištují maximální bezpecnost obsluhy i okolí. Nový kompresor EUROFRIGO, jediný s 10 válci, zarucuje vynikající výkon i pri nízkých otáckách, a speciální odolná konstrukce Heavy-Duty (HD) spolu s odlucovacem oleje a chladicím systémem znacne prodlužuje životnost tohoto zarízení.
Portfolio: